10.01.2019r., Warszawa

Konferencja

Trudne odbiory generujące roszczenia

Do rozpoczęcia pozostało:

O Konferencji

Cel

Konferencja ma na celu umożliwienie jak najszerszemu gronu Wykonawców i Zamawiających czerpania z bogatej wiedzy i doświadczenia jednostek zajmujących się na co dzień realizacją inwestycji, procedowanych na podstawie ustawy Pzp. Czym dłużej trwa, i czym bardziej skomplikowane jest dane zamówienie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w przy odbiorach pojawią się rozbieżności w zakresie oceny powinnej i faktycznej jakości realizacji umowy. Rozbieżności te mogą przerodzić się w roszczenia, zaś od roszczeń do sporu pozostaje jeden krok. Naszym zdaniem, warto promować bieżące rozwiązywanie nieporozumień, politykę nieeskalowania konfliktów oraz warto wskazywać na pozytywne i negatywne przykłady (lessons learnt), ze wskazaniem, jakie są koszty trudnych odbiorów, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawców.

18

Prelegenci

Dbamy o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, prawnicy, przedstawiciele zamawiających i wykonawców, z polski z zagranicy. Tym razem na konferencji prelekcje przedstawią przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, a także nasi goście specjalni – dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy przedstawią referaty uwzględniające międzynarodową perspektywę na daną problematykę.

3

Tematy

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat przyczyn, z uwagi na które dochodzi do trudnych odbiorów kontraktów publicznych, rekomendowanych sposobach przeciwdziałania tym przyczynom oraz minimalizowania skutków wystąpienia trudnych odbiorów. Naszą szczególną misją, jest taki dobór prelegentów, aby referowane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem i często również z różnymi poglądami na te same problematyczne kwestie. Stąd też, prelegentami są polscy i zagraniczni przedstawiciele wywodzący się z różnych jednostek (środowisk), gdyż te spluralizowane punkty widzenia pozwolą na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

44

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych:

 • podmioty publiczne lub wydatkujące środki publiczne, które są stroną procesu inwestycyjnego (zamawiający),
 • management wykonawcy, decydujący, kiedy zgłaszać roszczenia zamawiającemu, uznać roszczenia zamawiającego za zasadne lub wszczynać spór,
 • inżynierowie, pracujący podczas realizacji zamówienia (kierownictwo / nadzór), specjaliści analizujący SIWZ, a następnie wykonujący zamówienie publiczne,
 • prawnicy, eksperci ds. zamówień publicznych, praktycy.

Program

Czas trwania: 8:30 - 16:00

 • 8:30 - 9:00

  Rejestracja uczestników

  Poranna kawa

 • Prelegent - presentation.name

  9:00 - 9:10

  Powitanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP
 • Prelegent - presentation.name

  9:10 - 9:55

  Trudne odbiory projektów informatycznych - przyczyny konfliktów i jak je ograniczać.

  dr Marek Gondzio przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Prezes Globema sp. z o.o.
 • speaker img

  9:55 - 10:40

  Romuald Mądry Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów unijnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • 10:40 - 11:10

  Przerwa na kawę

 • Prelegent - presentation.name

  11:10 - 11:55

  Zmiany nieprzewidywalne w kontekście przesłanki zmiany umowy

  r.pr. Dariusz Ziembiński Kancelaria Ziembiński & Partnerzy
 • Prelegent - presentation.name

  11:55 - 12:55

  Zmniejszenie ryzyka związanego z zamówieniami publicznymi

  dr hab. Tünde Tátrai Ekspert Węgier w Komisji Europejskiej, Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie
 • 12:55 - 13:45

  Lunch

 • Prelegent - presentation.name

  13:45 - 14:30

  Ugodowe rozwiązywanie sporów dotyczących trudnych odbiorów na przykładzie Ministerstwa Finansów

  Przemysław Szelerski Ministerstwo Finansów, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki
 • Prelegent - presentation.name

  14:30 - 15:15

  Po owocach ich poznacie – dobre praktyki Zamawiających pozwalające na efektywne zamówienia publiczne

  dr Paweł Nowicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Departament Prawa Europejskiego
 • 15:15 - 15:55

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • Prelegent - presentation.name

  15:55 - 16:00

  Podsumowanie konferencji. Podziękowania. Pożegnanie prelegentów i uczestników.

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP

Prelegenci

Dr Marek Gondzio

Prelegent - Dr Marek Gondzio

Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Prezes Zarządu Globema sp. z o.o. Swoją karierę rozpoczynał jako Asystent, a następnie Adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1979-1991). W latach 1987-90 pracował także okresowo jako Programista i Konsultant w szwedzkim przedsiębiorstwie informatycznym FreeForm Design AB. W latach 1991-1997 pełnił funkcje Wicedyrektora Działu Oprogramowania oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego w Inter-Design Tessel Systems, polsko-szwedzkiej firmie specjalizującej się w oprogramowaniu CAD. W 1997 roku powołał do życia firmę Globema, która na przestrzeni lat stała się jednym z wiodących dostawców geo-przestrzennych rozwiązań IT oraz powiązanych z nimi usług informatycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Marek Gondzio jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W 1989 roku uzyskał stopień doktora. W 1995 roku odbył podyplomowy kurs zarządzania „Business in a Market Economy” na University of Humberside w Anglii. W 2005 roku krajowe środowisko informatyczne wyróżniło Marka Gondzio tytułem INFO-STAR w kategorii „Osiągnięcia biznesowe”.

Romuald Mądry

speaker img

Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji ds. projektów unijnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dr Paweł Nowicki

Prelegent - Dr Paweł Nowicki

Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych. Prowadzi badania naukowe na temat systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz Polsce, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na usługi i roboty budowlane. Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych - członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych (fr. Groupe d'experts des parties prenantes de la Commission sur les marches publics, ang. Commission stakeholder expert group on public procurement) na kadencję 2012-2015; Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej; Członek International Research Study on Public Procurement; Członek Procurement Law Academic Network; Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics) oraz Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association); Członek Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Radca prawny, prowadzący własną kancelarię prawną.

Przemysław Szelerski

Prelegent - Przemysław Szelerski

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1999 r. Obecnie Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Ministerstwa Finansów – nadzorujący pion zamówień publicznych w Ministerstwie Finansów od 2008 r., wieloletni członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przeszłości także kontroler i dyrektor w Urzędzie Zamówień Publicznych.

Dr hab. Tünde Tátrai

Prelegent - Dr hab. Tünde Tátrai

Dr Tünde TÁTRAI ukończyła ekonomię i prawo, obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie, Instytut Ekonomii Biznesu. Napisała doktorat w sprawie zamówień publicznych i jego potencjalnego dalszego rozwoju na Węgrzech. Odgrywa wiodącą rolę w międzynarodowych projektach badawczych i jest autorką licznych książek i publikacji międzynarodowych. Jest korespondentką Europejskiego Przeglądu Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publicznego oraz recenzentem Journal of Public Procurement. Uczy zamówień elektronicznych, zrównoważonych zamówień publicznych, zamówień etycznych i prawa zamówień publicznych. Jest członkiem grupy roboczej ds. Zamówień publicznych i grupa ekspertów ds. E-zamówień (EXEP) w Komisji Europejskiej.

Dariusz Ziembiński

Prelegent - Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Miejsce konferencji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza

Warszawa, Postępu 17A

Patroni

Patroni platynowi

Patron merytoryczny

finalLogoVectorKZP

Patroni strategiczni i medialni

Poprzednie konferencje

Unikanie sporów sądowych na tle biało-czerwonego FIDIC

24 września 2018r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, PORR SA, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, niemieckiej praktyki prawnej (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Odkodowanie matrycy ryzyk kluczem do sukcesu inwestycji

16 kwietnia 2018r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Projektowania Budowlanego, Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, Smart-be, SIDiR, (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji

11 grudnia 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz platformy zakupowej e-zamówienia.pl (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. Identyfikacja i przeciwdziałanie

24 maja 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławcze, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, Fundacji im. Stefana Batorego, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz goście zagraniczni z organizacji Transparency International oraz DIGIWIST (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).